Najwyższym priorytetem Viterra, a tym samym Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie Sp. z o.o. jest ochrona życia i zdrowia pracowników. Viterra Agriculture  wprowadziło program poprawy bezpieczeństwa wspierający wszystkie operacje, projekty, zakłady, jednolity na całym świecie. Nazwano to przedsięwzięcie SafeAgri.

SafeAgri jest drogą, która poprzez standardy, jasno określone procesy, zarządzanie ryzykiem, ma doprowadzić do zmiany zachowań, wyrobienia dobrych nawyków dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne, współpracowników i bliskich. Pełne wdrożenie programu SafeAgri  daje nam pewność, że nasi pracownicy są w pełni kompetentni, świadomi i gotowi zarządzać ryzykiem na swoich stanowiskach pracy.

W ramach programu SafeAgri opracowane zostały Zasady Ratujące Życie.