Tabela awizacji SOOT

Awizacja

logo soot
Link do wyszukiwarki awizacji dla przewoźników realizujących dostawy w ramach podpisanych umów.

Klauzula informacyjna dla kierowców

Administratorem Państwa danych są Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o.

Podstawą przetwarzania Państwa danych kontaktowych jest Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora. Celem przetwarzania jest możliwość weryfikacji planowanej godziny przyjazdu do zakładu.

Zapewniamy Państwu prawo dostępu do tych danych. Mogą je Państwo sprostować, żądać ich usunięcia (o ile nie sprzeciwia się to odpowiednim przepisom prawa polskiego), lub żądać ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do sprzeciwu, do przenoszenia danych do innego administratora i wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie  przepisów ochrony danych osobowych.

Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej dla kierowcy, zamieszczonej poniżej

Do pobrania ZTB – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KIEROWCÓW